Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15

ul. Karola Szymanowskiego 19

47-206 Kędzierzyn-Koźle

tel/fax: 77 482 36 72

psp15@kedzierzynkozle.pl

 

  • 01.jpg
  • 01a.jpg
  • 02.jpg
  • 02a.jpg
  • 03.jpg
  • 03a.jpg

SZKOŁA PODSTAWOWA W KŁODNICY

KALENDARIUM

1. 27.07.1970 rok – decyzja Urzędu Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu o wywłaszczeniu nieruchomości znajdującej się w Kłodnicy przy ulicy Szopena 7a i przejęciu tejże nieruchomości na cele budowy szkoły.

2. 1971-72 – budowa szkoły. Wykonawcą robót było Kędzierzyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane KPB, którego dyrektorem był  Pan Zdzisław Knapik.

3. 1.09.1972 rok – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1972/73 w nowo wybudowanej szkole w Kłodnicy.

Placówka nosiła wtedy nazwę Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodnicy i mieściła się przy ulicy Szopena 7a.

Naukę w tym uroczystym dniu rozpoczęło 427 uczniów w 16 oddziałach.

Pierwszym dyrektorem nowej szkoły została Pani Maria Wantuła.

Skład pierwszego grona pedagogicznego:

Pani Teresa Bielska
Pani Maria Gołąbek
Pani Teresa Gołębiowska
Pani Jadwiga Dyląg
Pani Halina Duszyńska
Pani Krystyna Nowak
Pani Anna Muszyńska
Pani Barbara Tokarska
Pan Jan Tokarski
Pani Barbara Kraśnik
Pani Elżbieta Stańczyk-Jaworska
Pan Jerzy Wantuła
Pani Danuta Wiecheć
Pan Adam Wiecheć
Pani Małgorzata Wieczorek
Pani Maria Rogowska
Pani Bronisława Żołobkowicz

4. Rok szkolny 1972/73 – placówka funkcjonuje jako Zbiorcza Szkoła Gminna w Kłodnicy i Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodnicy.

1.09.1973 roku szkoła powiększyła się o 103 uczniów szkoły z Januszkowic. Byli to uczniowie klas V-VIII.

Nowym dyrektorem została Pani Bernarda Maruszczak.

5. Rok szkolny 1974/75 – szkoła jest Zbiorczą Szkołą Gminną w Kłodnicy.

6. 1975 rok – z połączenia miast : Koźle, Kędzierzyn, Kłodnica, Sławięcice i obszaru gminy Sławięcice  powstaje Kędzierzyn-Koźle. Zmienia się również sieć szkół.

W wyniku tych przemian szkoła w Kłodnicy zostaje przemianowana na Szkołę Podstawową nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu, ulica otrzymuje nazwę Szymanowskiego 7a.

7. Rok 1978 – reorganizacja numeracji budynków zmienia adres szkoły na ul. Szymanowskiego 19 i jest to adres aktualny do dzisiaj.

8. 30.05.1981 rok – uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu imienia Jana Kochanowskiego i odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

9. 12.06.1984 roku – uroczystość wręczenia szkole sztandaru.

10. 1.09.1985 roku  – dyrektorem szkoły zostaje Pan Wiesław Bereta.

11. 6.06.1986 rok – obchody 5 rocznicy nadania imienia Jana Kochanowskiego połączone z wizytą delegacji zaprzyjaźnionej szkoły z Brandenburga z ówczesnej NRD.

12. Czerwiec 1986 roku – uroczyste odsłonięcie popiersia Jana Kochanowskiego – patrona szkoły.

13. 1986 rok – przy szkole powstaje Uczniowski Klub Sportowy „UKS 15” którego głównym pomysłodawcą, organizatorem, a później wieloletnim trenerem badmintona był Pan Antoni Wiśniowski. Uczniowie – członkowie klubu, trenujący w dwóch sekcjach: badmintona i piłki koszykowej, w następnych latach będą odnosili wiele sukcesów na wszystkich szczeblach rywalizacji sportowej.

14. Lipiec 1997 roku – „powódź stulecia”. Pod wodą znalazł się cały parter szkoły. Zniszczeniu uległy wszystkie zalane pomieszczenia wraz z wyposażeniem – sale lekcyjne, sala gimnastyczna, świetlica, kuchnia, sekretariat, pomieszczenia zaplecza.
Szkoła przez kilka tygodni pełniła rolę tymczasowego schroniska dla mieszkańców zalanych osiedli Koźle-Port i Kłodnica. Pomimo ogromnych trudności, wynikających z przeprowadzanego remontu trwającego do wiosny 1998 roku, rok szkolny 1997/98 udało się zrealizować w budynku przy ulicy Szymanowskiego 19.

15. 1.09.1998 roku – w wyniku remontu szkoła zyskuje wymienioną stolarkę okienną oraz wyremontowane i wyposażone sale na parterze, nową salę gimnastyczną, kuchnię, świetlicę oraz nowoczesną kotłownię z piecem gazowym.

16. 1.09.1999 roku – w wyniku reformy oświatowej powołującej do życia gimnazja w budynku przy ulicy Szymanowskiego 19 od roku szkolnego 1999/2000 będą miały swoją siedzibę dwie szkoły:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Kochanowskiego
- Publiczne Gimnazjum nr 2

Przeprowadzone prace adaptacyjne w budynku oddzielają od siebie te dwie jednostki oświatowe.

Dyrektorem PSP nr 15 została Pani Teresa Tobijańska-Herba, a PG nr 2 Pan Wiesław Bereta. 

17. Kwiecień 2002 roku - pierwszy egzamin gimnazjalny w PG nr 2.

18. Czerwiec 2002 roku – mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci gimnazjum.

19. 2005 rok – reorganizacja oświaty miejskiej – powołanie zespołów szkół.
W Kłodnicy z połączenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego i Publicznego Gimnazjum nr 2 powstaje Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu.

1.09.2005 roku dyrektorem zespołu została Pani Teresa Tobijańska-Herba.

20. Maj 2010 roku – kolejna powódź. Tym razem woda zalewa tylko piwnice i częściowo kotłownie – na szczęście udaje się uratować przed zalaniem piec gazowy i osprzęt.

21. 1.09.2010 rok – dyrektorem ZSM nr 2 zostaje Pani Krystyna Śliż.

22. Wrzesień 2011 rok – rozpoczęcie procedury nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 2.

23. Wrzesień – grudzień 2011 roku – termomodernizacja dachów oraz sali gimnastycznej i łącznika.

24. 26.04.2012 rok – uchwała Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla o nadaniu Publicznemu Gimnazjum nr 2 imienia Jana Kochanowskiego.

25. 22.09.2012 rok – uroczystość 40-lecia istnienia szkoły. Nadanie Publicznemu Gimnazjum nr 2 imienia Jana Kochanowskiego oraz wręczenie Zespołowi Szkół Miejskich nr 2 nowego sztandaru.

Spisał i uporządkował
Roman Targosz

 

DYREKTORZY SZKOŁY W KŁODNICY

1.09.1972 r. – 31.08.1973 r. – Pani Maria Wantuła

1.09.1973 r. – 31.08.1985 r. – Pani Bernarda Maruszczak

1.09.1985 r. – 31.08.1999 r. – Pan Wiesław Bereta

1.09.1999 r. – 31.08.2005 r. – Pani Teresa Tobijańska-Herba – jako dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15

1.09.1999 r. – 31.08.2005 r. - Pan Wiesław Bereta – jako dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2

1.09.2005 r. – 31.08.2010 r. - Pani Teresa Tobijańska-Herba – jako dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 2

1.09.2010 r. – nadal – Pani Krystyna Śliż

 

 

 JAK POWSTAWAŁO NASZE BOISKO?