Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15

ul. Karola Szymanowskiego 19

47-206 Kędzierzyn-Koźle

tel/fax: 77 482 36 72

.

 

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

DOKUMENTY SZKOŁY

* STATUT Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15

* Kryteria ustalania oceny zachowania ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15

* Ocena z zachowania podczas zdalnego nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15

* Karta reguł życia w szkole

* Wyciąg z Regulaminu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 15

* Przedmiotowe Systemy Oceniania

* PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY 2020/2021

* Monitoring w szkole- aneks do programu wychowawczo- profilaktycznego

* REGULAMIN FUNKCJONOWANIA  DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

Regulamin SU

* REGULAMIN NAGRODY ABSOLWENTA ROKU

* Procedury bezpieczeństwa

 

 informacja RODO - zawiera:

1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA RODZICÓW, DYREKCJI SZKOŁY, NAUCZYCIELI KTÓRYCH DANE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE PRZEZ RADĘ RODZICÓW PSP nr. 15 w Kędzierzynie – Koźlu

2. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 14 UST 1 i 2 INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY KTÓREJ DOTYCZĄ