Zespół Szkół Miejskich nr 2

w Kędzierzynie - Koźlu

     

Aktualności


 


Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Inne dokumenty szkolne
 Podziękowanie

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom zaangażowanym w minionym roku szkolnym w zbiórkę nakrętek na rzecz małego Bartusia Bułata, przekazujemy podziękowania wręczone naszej szkole przez rodzinę chłopca.

Jednocześnie zapraszamy całą społeczność szkolną, także naszych pierwszoklasistów i ich rodziny, do przyłączenia się do naszej wieloletniej już akcji zbierania nakrętek z butelek PET na rzecz chorych dzieci.
 Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

1 września 2014 r.

Życzenia Opolskiego Kuratora Oświaty
z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

***

List okolicznościowy skierowany do uczniów
przez Rzecznika Praw Dziecka
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015

 UWAGA!!!

Informujemy, że rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników dla dzieci w klasach II, III, klas VI szkoły podstawowej, oraz dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z upośledzeniem w stopniu lekkim, z umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera, z niesprawnościami sprzężonymi.

O dofinansowanie do podręczników mogą ubiegać się rodziny, które  spełniają następujące warunki:

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie większa niż 539 zł netto /art.8 ust.1 pkt 2 ustawa z dnia 12.03.2004r./

2. Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego maja prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie; Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

3. W szczególnych przypadkach może być udzielona pomoc uczniom z rodzin, w których dochód przekracza w/w kryterium dochodowe - (art. 7 ust. 1)

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły lub w gabinecie pedagoga
szkolnego pod koniec sierpnia.

Faktura, rachunek będzie podstawą do zwrotu kosztów za zakupione
podręczniki szkolne. Szczegółowe informacje u pedagoga szkolnego.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa uczniowie klas I otrzymają bezpłatne podręczniki w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/ 2015 przyjmowane będą do 15 września 2014r. bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu, ul. Reja 2
 

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2014 ROKU „Wyprawka szkolna”

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 lipca 2014 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Zarządzenie Nr  2081/MZOiW/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 19 sierpnia 2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

 Drodzy Rodzice – Ważne!

Informujemy, że od roku szkolnego 2014/2015 udzielaniem informacji, wydawaniem stosownych wniosków, rozpatrywaniem oraz  przyznawaniem „Stypendium Szkolnego” zajmuje się :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mikołaja Reja 2a
47-224 Kędzierzyn-Koźle

Parter i I piętro
telefon: 77 483-59-49 (sekretariat)
fax: 77 483-59-49
e-mail: mops@mops-kkozle.pl 
 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

na rok szkolny 2014/2015


 

Termin egzaminu poprawkowego z matematyki
dla klasy 2 gimnazjum
(część pisemna i ustna)

28 sierpnia 2014 godz. 8.00

 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

Klasy 1-5 PSP i I-II PG


 

Klasa 6 PSP
Absolwentka roku -
K
arolina Bartos


 

Klasy 3 PG - Żegnaj szkoło
Absolwent roku -
Akim Ben Rhaiem

  
                                                                                                         

26 czerwca  odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i edukacji w naszym gimnazjum uczniów klas trzecich. Uroczystość rozpoczął tradycyjny polonez w wykonaniu trzecioklasistów. Nagrodzono uczniów, a także złożono gratulacje i podziękowania rodzicom.

Żegnamy kolejnych uczniów naszej szkoły. Życzymy im powodzenia i wielu sukcesów.
 


 

>>>ZAPRASZAMY DO ARCHIWUM<<<

 


 


 
 
 
Linki

Urząd Miasta

Kędzierzyn-Koźle

 

 

 

 

  

 

 


wspiera BADMINTONA

 

Designed by Alpha Studio